60534 - Μέσω λουλουδιών

Ν. Λυγερός

Μέσω λουλουδιών
το λευκό
έγινε
ομορφιά
πάνω
στα δέντρα
για να γεμίσει
η οθόνη
της υπερδομής
της Ανθρωπότητας.