60536 - Η συσπείρωση

Ν. Λυγερός

Η συσπείρωση
του κίτρινου
έγινε
χάρη
στα λουλούδια
που ήθελαν
να μεγαλώσουν
τη διάρκεια
της ομορφιάς
ακόμα
κι αν ήταν
απαγορευμένη.