60537 - Το άρωμα

Ν. Λυγερός

Το άρωμα
που χύθηκε
στα πόδια
του Χριστού
προκάλεσε
τη ζήλεια
του Ιούδα
και με την απάντηση
του Θεανθρώπου
αποφάσισε
να τον φιλήσει.