60539 - Όταν ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Όταν ο Χριστός
απάντησε
για τους φτωχούς
και τον εαυτό του
ο Ιούδας
πάλι θεώρησε
ότι δεν ήταν
σωστό
και συνέχισε
την κίνησή του
χωρίς πρόβλεψη.