60540 - Όταν επιλέγεις

Ν. Λυγερός

Όταν επιλέγεις
συνειδητά
να σώσεις
τον Βαραβά
ενώ ξέρεις
ποιος είναι
και αφήνεις
τον Χριστό
να σταυρωθεί
οι ενοχές σου
δεν αλλάζουν
τίποτα.