60541 - Δεν υπάρχει

Ν. Λυγερός

Δεν υπάρχει
διακοπή
της διάρκειας
αλλά μόνο
τέλος
ενώ η συνέχεια
μπορεί
να επανέλθει
μετά
την ασυνέχεια.