60542 - Η συνέχεια

Ν. Λυγερός

Η συνέχεια
είναι πιο ανθεκτική
από την διάρκεια
διότι αυτή είναι
αποτέλεσμα
ενώ η προηγούμενη
είναι
ολόκληρη
διαδικασία.