60544 - Η διαδικασία

Ν. Λυγερός

Η διαδικασία
της συνέχειας
είναι κάθε πράξη
που οδηγεί
στην ύπαρξη
της διάρκειας
η οποία
είναι ζωή
όταν λειτουργεί
εντός
της χρονοστρατηγικής.