60546 - Όταν συμβιβάζεσαι

Ν. Λυγερός

Όταν συμβιβάζεσαι
με την κοινωνία
εκφυλίζεις
ακόμα
και την πίστη
αφού
σε απομακρύνει
από το Έργο
της Ανθρωπότητας.