60549 - Δεν είναι

Ν. Λυγερός

Δεν είναι
ανάγκη
να περιμένεις
να είναι
νεκρός
ο αδελφός
που δεν γνώριζες
για να ασχοληθείς
με την ψυχή του.