60552 - Η συμπαράσταση

Ν. Λυγερός

Η συμπαράσταση
δεν πρέπει
να είναι
υπέρβαση
αλλά
φυσιολογική
αφού
ξέρεις
ότι είσαι
της Ανθρωπότητας.