60554 - Το φαγητό

Ν. Λυγερός

Το φαγητό
είναι
ανθρώπινο
όταν
το μοιραζόμαστε
γιατί αυτό
που παράγεις
είναι
προσφορά
συζωής.