60564 - Τα δικαιώματα

Ν. Λυγερός

Τα δικαιώματα
των γυναικών
στην Τουρκία
και το επίπεδό τους
φάνηκαν
από μία καρέκλα
που απουσίαζε
στον πιο ψηλό
και πιο επίσημο
χώρο.
Τι κρατική
ντροπή!