60565 - Ο δικτάτορας

Ν. Λυγερός

Ο δικτάτορας
της καρέκλας
που δεν ξέρει
από γυναίκες
άφησε
την Πρόεδρο
λες
κι έπρεπε
να περιμένει
να τελειώσουν
το φαγητό.