60572 - Ι – Η Διάρκεια της Πίστης. (Dessin)

Ν. Λυγερός