60573 - ΙI – Η Διάρκεια της Πίστης. (Dessin)

Ν. Λυγερός