60574 - ΙII – Η Διάρκεια της Πίστης. (Dessin)

Ν. Λυγερός