60576 - Μέσω διάρκειας

Ν. Λυγερός

Μέσω διάρκειας
ανακαλύπτεις
την ουσία
της πίστης
και βλέπεις
πόσο βοηθάει
η συνέχεια
της ιστορίας
για να ζήσει
εντός της μνήμης
της Ανθρωπότητας.