60578 - Η ανάλυση του ιερού

Ν. Λυγερός

Η ανάλυση του ιερού
όταν ξέρεις
ότι προέρχεται
από το βάθος
της ιστορίας
είναι
φυσιολογική
ειδικά
όταν ζει
εντός
Χρονοστρατηγικής.