60579 - Όταν αφήνεις

Ν. Λυγερός

Όταν αφήνεις
ένα κράτος
να εισβάλει
στην πατρίδα σου
για να βάλει
γεωπολιτικούς
ναούς
και να επηρεάσει
όλη την περιοχή
δεν είσαι μόνο
άξιος της μοίρας σου
αλλά προδότης.