60580 - Όταν λες

Ν. Λυγερός

Όταν λες
ότι είσαι
Χριστιανός
και δεν ξέρεις
τίποτα
από τα θεμέλια
της πίστης
γιατί θεωρείς
ότι δεν είσαι
απλώς
δογματικός.