60581 - Θα πρέπει

Ν. Λυγερός

Θα πρέπει
από τώρα
να σκεφτούμε
τον εμβολιασμό
των μικρών
ανθρώπων
διότι
θα συνεχίσουν
να μεταδίδουν
την πανδημία
χωρίς εμπόδια.