60582 - Όσο πιο γρήγορα

Ν. Λυγερός

Όσο πιο γρήγορα
εμβολιάζουμε
τους λαούς
της Ανθρωπότητας
τόσο πιο εύκολα
θα αποφύγουμε
να έχουμε
νέες μεταλλάξεις
του κορωνοϊού
που είναι πάντα
πρόβλημα.