60583 - Βλέπουμε ήδη

Ν. Λυγερός

Βλέπουμε ήδη
ότι οι μεταλλάξεις
χτυπούν
πιο νέους
ανθρώπους
ενώ η κοινωνία
δεν φαίνεται
να καταλαβαίνει
ότι υπάρχει
διαφορά.