60585 - Η ανακάλυψη του 1947

Ν. Λυγερός

Η ανακάλυψη του 1947
με τα χειρόγραφα
της Νεκρής Θάλασσας
είναι πιο θεμελιακή
από ό,τι πιστεύεις
διότι δίνει
πληροφορίες
περί ιστορίας
του ιερού
την ώρα
που γράφεται
για αιώνες.