60594 - Τα δικαιώματα

Ν. Λυγερός

Τα δικαιώματα
της γυναίκας
δεν είναι
μια λεπτομέρεια
αλλά θεμελιακά
έτσι
ένα κράτος
που τα καταπατά
συστηματικά
είναι κράτος
της βαρβαρότητας
στο οποίο
πρέπει
ν’ αντισταθούμε
λόγω Ανθρωπότητας.