60595 - Θρησκεία

Ν. Λυγερός

Θρησκεία
που απαγορεύει
την έννοια
του Αγίου
είναι εκ φύσης
βαρβαρότητα
γιατί δεν επιτρέπει
στον άνθρωπο
να εξελιχθεί
θεσμικά
έτσι καταπατά
την Ανθρωπότητα.