60596 - Όταν είσαι

Ν. Λυγερός

Όταν είσαι
περήφανη
για μια θρησκεία
που δεν είναι
πίστη
τότε είσαι
απλώς
βάρβαρη
και δεν το ξέρεις
τουλάχιστον
συνειδητά
εκτός αν σου το εξηγήσουν
και δεν αλλάξεις.