60597 - Με τη βαθιά ιστορία

Ν. Λυγερός

Με τη βαθιά ιστορία
αναθεμελιώνεις
την πίστη
χωρίς
συμβιβασμούς
και ψέματα
πάνω
στα οποία
βασίζονται
οι Φαρισαίοι
κάθε θρησκείας.