60600 - Όταν ξεγυμνώνεις

Ν. Λυγερός

Όταν ξεγυμνώνεις
το δόγμα
χάρη
στην ουσία
του κειμένου
αποδεικνύεις
πόσοι
ακολουθούν
τυφλά
το σύστημα
χωρίς να ξέρουν
τον κώδικα.