60602 - Η μετέπειτα ζωή

Ν. Λυγερός

Η μετέπειτα ζωή
αρχίζει
πριν
τον θάνατο
για να υπάρχει
όχι
μόνο
συνέχεια
αλλά
και διάρκεια
ψυχής.