60603 - Αν φοβάσαι το φως

Ν. Λυγερός

Αν φοβάσαι το φως
και υπάρχεις
μόνο στη σκιά
είναι πάντα
λόγω κοινωνίας
γιατί να ξέρεις
η Ανθρωπότητα
είναι φωτεινή
χωρίς φωτιά
μόνο με γνώσεις.