60604 - Η πίστη μας

Ν. Λυγερός

Η πίστη μας
δεν είναι
δογματική
θρησκεία
που εκφυλίζει
την αλήθεια
για να φανεί
αληθοφανής
αλλά αγάπη
που δεν φοβάται
τις εντολές.