60617 - Η αξιοπρέπεια

Ν. Λυγερός

Η αξιοπρέπεια
του Χριστού
επαρκεί
για να τον σεβαστείς
όταν τον βλέπεις
στον Επιτάφιο
κι ας μην ένιωσες
τον πόνο
στη Σταύρωση
γι’ αυτό κάνε
το πρέπον.