60618 - Έως το τέλος

Ν. Λυγερός

Έως το τέλος
ο Σωκράτης
υποστήριξε
έμπρακτα
το  Έργο του
χωρίς συμβιβασμούς
ούτε καν
από τους Μαθητές του
γι’ αυτό δεν λέγεται
αυτοκτονία
το γεγονός
ότι ήπιε
μόνος του
το κώνειο.