60621 - Τόσα χρόνια

Ν. Λυγερός

Τόσα χρόνια
άντεξες
ανυπόφορη
κατάσταση
με το πρόσχημα
ότι υπήρχε
χριστιανικό
πλαίσιο
ενώ ήταν μόνο
πεδίο δράσης
για τη βαρβαρότητα.