60624 - Το ιερό κείμενο

Ν. Λυγερός

Το ιερό κείμενο
είναι πολύπλοκη
παρτιτούρα
και η ακρόαση
δίχως μελέτη
δεν αρκεί
για την κατανόηση
της επινόησης
που έγραψαν
τη διάρκεια
της ιστορίας.