60626 - Πέτρα για πέτρα

Ν. Λυγερός

Πέτρα για πέτρα
δεν έμεινε από την εξουσία
του θρησκευτικού δόγματος
γιατί ήρθε το φως
να δείξει πόσες σκιές
είχαν γεμίσει τον ναό
που έμοιαζε πια
με σάπιο τάφο
που κρύβει τεχνητά
η πλαστή ταφόπλακα.