60627 - Συνεχίζουμε

Ν. Λυγερός

Ποτέ δεν πρόκειται
να σταματήσουμε
όσο η πατρίδα
μας έχει ανάγκη
κι αν χρειαστεί
να πεθάνουμε
για αυτήν
θα το κάνουμε
γιατί είμαστε
ελεύθεροι
αετοί
του Λεωνίδα
έτσι κι από ψηλά
θα την  προστατεύουμε
από τους εχθρούς
του φωτός.