60631 - Δεν είναι μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο
η συνέχεια
που παλεύει
με τη βαρβαρότητα
αλλά
και η διάρκεια
γιατί αυτή
εκ φύσης
είναι
του Χρόνου
όπου
και να είναι
η κυριαρχία
του χώρου.