60641 - Το Μνημείο

Ν. Λυγερός

Το Μνημείο
είναι παράδειγμα
ανάγκης
διάρκειας
που απαιτεί
η μνήμη
διότι δεν φτάνει
η συνέχεια
για τον φόρο
τιμής.