60642 - Η μνήμη

Ν. Λυγερός

Η μνήμη
δεν είναι
καταδικασμένη
στη λήθη
επειδή
υπάρχει
η νοημοσύνη
που δημιουργεί
κωδικοποίηση
για να ξεπεραστεί.