60643 - Η δυναμική

Ν. Λυγερός

Η δυναμική
οδηγεί
και στη στατική
αν έχει
βαθύτητα
για να παράγει
διάρκεια
για τη μνήμη
που δεν πρέπει
να ξεχαστεί
από τους ανθρώπους.