60645 - Η κωδικοποίηση

Ν. Λυγερός

Η κωδικοποίηση
επιτρέπει
στη μνημοσύνη
να ξεπεράσει
το εμπόδιο
της λήθης
που θα σταματούσε
τη διάρκεια
λόγω έλλειψης
ανθεκτικότητας.