60646 - Και χωρίς τους προσωκρατικούς

Ν. Λυγερός

Και χωρίς τους προσωκρατικούς
θυμάσαι το έργο
του Σωκράτη
ενώ είναι
η συνέχεια
ακόμα
κι αν η καινοτομία του
δημιούργησε
μια διάρκεια
που διέσχισε
τις χιλιετίες.