60651 - Πολυκυκλικός δεσμός

Ν. Λυγερός

Πολυκυκλικός δεσμός
ετοιμάζεται
να πάρει θέση
στη Λάρισα
για να ζήσει
η ουσία
του Χρόνου
ανάμεσα
στους ανθρώπους
σε κάθε τους
διαδρομή.