60652 - Η ονοματοδοσία

Ν. Λυγερός

Η ονοματοδοσία
των μνημείων
δεν είναι
μια λεπτομέρεια
διότι πρέπει
να είναι
ενισχυτική
και να κλειδώνει
τη μνήμη
σε πλαίσιο
προστασίας
κατά της λήθης.