60653 - Η περιγραφή

Ν. Λυγερός

Η περιγραφή
δεν έχει την ισχύ
της εξήγησης
γιατί αυτή
λειτουργεί
με τον συνδυασμό
της νοημοσύνης
και της μνημοσύνης
κι έχει μέσα της
στοιχεία
Χρονοστρατηγικής.