60654 - Μάθε

Ν. Λυγερός

Μάθε
να λειτουργείς
στο πλαίσιο
της διάρκειας
για να καταλάβεις
το νόημα
της συνέχειας
στην εξέλιξη
της ιστορίας
της Ανθρωπότητας.