60659 - Οι βιβλικές μελέτες

Ν. Λυγερός

Οι βιβλικές μελέτες
έρχονται να θεμελιώσουν
τις γνώσεις μας
για να μην είμαστε
ευάλωτοι
στην προπαγάνδα
της άγνοιας
που προσπαθεί
να επιβάλλει
έναν παράξενο
τρόπο σκέψης.